TEKNIKEN KOMMER URSPRUNGLIGEN FRÅN USA. THOMAS HAR UTBILDATS
      I BUCKELHANTERING AV AMERIKANER OCH DÄREFTER LÄRT UT
      KUNSKAPERNA TILL SINA ANSTÄLLDA.

      VI TAR UT SMÅ BUCKLOR/PARKERINGSKADOR UTAN OMLACKERING. DU
      BIBEHÅLLER FÄRGEN PÅ BILEN EFTERSOM DU SLIPPER OMLACKERING.
      DESSUTOM SPARAR DU TID, VI GÖR JOBBET MEDANS DU VÄNTAR.
      MED ANDRA ORD, DU BEHÖVER INTE HYRA EN BIL UNDER TIDEN.